– Vi har som aktive og ansvar­lige eiere vært opptatt av å 
sikre Kolibri en økonomisk bære­kraftig fremtid. En konsolidering blant norske mikrofinansaktører ville vært en god løsning, skriver Langsrud i en e-post.

Han synes det er en «meningsløs beskyldning» at AMAS har forsøkt å overta Kolibri uten å gi noe tilbake, og at AMAS har ødelagt for mulige sammen­slåinger i det norske mikro-­finansmiljøet.

– Vi har ikke ønsket å kjøpe aksjene i Kolibri. Vi skisserte en løsning for selskapets hovedaksjonærer som kunne sikre en bærekraftig løsning for selskapet, der vi forvaltet verdiene til en kostnad som innebærer at Kolibri faktisk kunne gå med et pent overskudd.

Ifølge Langsrud startet Kolibri forhandlinger med Strømme­stiftelsen mens samtalene mellom Kolibri-aksjonærer og AMAS pågikk.

– Kolibris styre var ikke mottagelige for en diskusjon med oss, og valgte i stedet å legge frem forslag om vedtektsendring, emisjon og oppkjøp for selskapets aksjonærer våren 2018, sier Langsrud.

LES MER: Samarbeidet kollapset. Dette er historien.

Trengte frisk kapital

Styreleder i Kolibri, Åsmund Paulsen, opplyser at styret av AMAS bare fikk presentert en generell skisse til «en større struktur der AMAS er førende eier», og
aldri ble forelagt utkast til avtale mellom AMAS og Kolibri.

– Vi fikk høre at det hadde vært kontakt mellom aksjonærer, og ba om at hvis AMAS hadde noe de ønsket at styret i Kolibri skulle behandle, måtte
de sende det til oss. Styret bekreftet også at det ikke ville løse noen problemer for Kolibri bare å redusere kostnader, slik AMAS fokusert på. Vi måtte øke kapital til utlån vesentlig ved å få inn frisk kapital, sier Paulsen.

Samtidig som AMAS ønsket å overta forvaltningen av
Kolibri, hadde to søramerikanske virksomheter i AMAS lån hos Kolibri på til sammen godt over 10 millioner kroner. En av dem hadde problemer med
betalingen. Ved å overta Kolibri, ville AMAS få kontroll over denne gjelden.

Paulsen vil ikke kommentere dette, men understreker at styret er opptatt av likebehandling av aksjonærer og rolleproblematikk.

– Der noen er både eier og låntaker, vil dette være ekstra viktig, sier Paulsen.

Vil ut av mikrofinans

Etter det Vårt Land forstår, har AMAS også vært interessert i å overta
Strømmestiftelsens mikro­finansvirksomhet. Men dette har ikke lyktes.

Strømmestiftelsen vil satse mer på jobbskaping og utdanning, og ønsker å selge seg ut av mikrofinans. Etter at avtalen med Kolibri måtte skrinlegges i sommer, er Strømmestiftelsen fortsatt på leting etter en kjøper, og ser også ut over Norge, ifølge Strømmestiftelsens leder
for mikrofinans, Bjørn Stian Hellgren.

– Er det aktuelt å selge til AMAS?

– Da må tilbudet være godt nok, og det går ikke bare på pris, men på helheten: hvordan virksomheten skal drives videre og hvilke verdier vi får igjen når vi skal bruke de midlene som vi får ut til annet
arbeid, sier Hellgren.