Ferske tall fra SSB viser at kirkene totalt forvaltet 304 millioner kroner i gaver i 2019. Den klassiske kollekten, inkludert vippsing, utgjorde 141 millioner kroner totalt i norske kirker. Dette er en økning på 6 millioner fra 2018.