Nyheter

– Det er hevet over en hver tvil at menighetene i Oslo står overfor en tøff runde i høst. De er rett og slett nødt til å velge mellom onder, sier kirkeverge i Oslo, Robert Wright.

Han påpeker at besparelsene som ikke blir oppnådd gjennom kirkebruksplanen i Oslo som ble lagt frem i april, må bli tatt inn på andre måter. Noen av forslagene innebærer at:

Kirkelig fellesråd i Oslo tar mer av utleieinntektene fra menighetene.…

Tjenester som regnskap og renhold påtas av menighetene.