– Det er hevet over en hver tvil at menighetene i Oslo står overfor en tøff runde i høst. De er rett og slett nødt til å velge mellom onder, sier kirkeverge i Oslo, Robert Wright.