– Generelt vil ikke de som allerede har makt gi den fra seg. Dermed tror jeg Kirkerådet innstiller på at de skal fortsette å utnevne biskoper, sier Aud Tønnesen, dekan ved Teologisk fakultet.