– Religiøse ledere står i en innflytelsesrik posisjon, og kan lett komme til å utnytte den, enten det skjer bevisst eller ubevisst. Det gjør at det kan være problematisk at folk gir gaver til dem, sier Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge (TI).