– KRIK har vært utydelige i spørsmålet om samliv flere ganger nå, og slik jeg leser det som KRIK skriver, så virker det som at de er ganske utydelige også denne gangen. Og utydelighet om hvilke regler som skal gjelde tjener ikke KRIK noe på, sier Vegard Tjørhom, tidligere distriktsmedarbeider i KRIK og homofil.