Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme uttalte til Dagen at han mener den katolske kirke bør slutte å vie folk.