Nyheter

Lovbrudd som det i Tingvoll, der selskapet Kulturminnecompagniet ble dømt for uopprettelig skade på steinkirken fra 1100-tallet, er en konsekvens av anbudspraksisen, mener Jon Bojer Godal. Han har i mange år formidlet håndverkstradisjoner og kunnskap om gamle teknikker, og mener praksisen der arbeid på kirker med verneverdi legges ut på anbud, er en trussel mot norsk bygningsarv.

– Jeg mener det er en feiltolkning av lover som gjør at kirkelige fellesråd føler seg presset til å legge arbeider på verneverdige kirker ut på anbud. Det er faktisk i strid med kulturminneloven, sier Godal.

LES OGSÅ: Håndverksmiljø er bekymret

Bundet