– Jeg anerkjenner Åpen folkekirkes (ÅF) rett til å gjøre det de gjorde i bispeutnevnelsen i Stavanger. Hvis jeg hadde vært partileder i ÅF, hadde jeg kanskje gjort det samme. Men jeg er saklig uenig. Derfor meldte jeg meg ut av ÅF, sier Gunnar Winther.