Selv om United Malmø nå har valgt å ikke lenger være fullverdig medlem i Pingst FFS, ønsker de likevel å ha status som assosiert medlem. Men ledelsen i den svenske pinsebevegelsen har valgt å utsette avgjørelsen om opptak til neste års rådsmøte.