Fredag 5. juni ble fem foreldreløse barn hentet hjem til Norge fra Syria. Det var første gang norske myndigheter bidro til å evakuere barn av IS-medlemmer ut av Syria. Arbeidet med å hente barna medførte uventede utgifter for Utenriksdepartementet. Med tanke på liv og helse til barna ble et SAS-fly rekvirert gjennom Forsvaret brukt til transporten, noe som medførte en prislapp på 1,8 millioner kroner.

Summen blir presentert i «Endringar i statsbudsjettet 2019» for Utenriksdepartementet. Omdisponeringene på årets statsbudsjett ble klubbet i statsråd fredag.

Opprinnelig var statsbevilgningen til konsulær bistand for 2019 på 184.000 kroner. Utgangspunktet for posten er at borgerne som er i nød, selv skal dekke egne reiseutgifter. Dette har ikke vært aktuelt i denne saken. Det blir foreslått å øke statsbevilgningen til posten for å dekke utgiftene.

Far død, mor forsvunnet

Foreldrene til de fem barna er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til IS. Faren antas å være død, mens moren er regnet for å være forsuvnnet. 

Norske myndigheter ble kjent med disse barna da Aftenposten omtalte dem i April. Ifølge PST skal det befinne seg 35 barn med norsk tilknytning i Syria.

Omdisponere

Antall flyktninger som har ankommet Norge har vært færre enn hva det ble budsjettert til for 2019. Nye overslag viser at utgiftene blir 99,6 millioner kroner lavere enn hva det opprinnelig ble satt budsjetter til. Det blir foreslått å omdisponere disse midlene til humanitær hjelp, klima og miljø, helse, utdanning og annen hjelp, til stater og regioner som ansees som sårbare.

 

LES OGSÅ:

• Etterlyser resten av Syria-barna: - Regjeringen gjør ingenting

• Erna Solberg vurderer å hente flere Syria-barn, men uten mødre

• Opposisjonen: Det haster å få ut barna fra Syria