I forsvarets utspørring av draps og terrortiltalte Philip Manshaus var kristen tro og deltagelse i den læstadianske menigheten De førstefødte noe av det han snakket om.