– Det er avgjørende at krisesentrene har botilbud til voldsutsatte som har symptomer på koronasmitte, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.