Mens seksualisert vold mot jenter­ og kvinner i konfliktområder har fått stor og økende oppmerksomhet etter Nobels fredspris til kongolesiske Denis Mukwege og den IS-overlevende jesidikvinnen­ Nadia Murad, er lite kjent om tilsvarende overgrep mot menn.