Martha Rubiano Skretteberg

Generalsekretær i Caritas Norge

Mali har vært herjet av uro i lang tid. Islamistiske terrorgrupper fester et stadig sterkere grep om makten i stadig større deler av landet. Den nylig avsatte presidenten har vært under hardt press den siste tiden før militærkuppet. Utbredt korrupsjon og en lite effektiv håndtering av terrorist-aktivitetene i den nordlige delen av landet har ført til frustrasjon i befolkningen.

Et land i nød

Mali er av FN rangert som et av verdens fem minst utviklede land. Antall flyktninger i eget land har firedoblet seg de siste to årene og åtte av ti lever i fattigdom. Hver femte person er kronisk sultne og landet er i en raskt nedadgående spiral. Frustrasjonen ledet til en serie opptøyer og protester i de seneste ukene og kulminerte i militærkuppet den 18. august.

Kuppmakerne har invitert sivilsamfunnet inn for å tilrettelegge for en demokratisk prosess frem til valget, som ifølge juntaen skal avholdes om tre år. Enn så lenge har sivilsamfunnsorganisasjonene blitt enige om at de skal forholde seg nøytrale i prosessene – spenningen nå ligger i om hvor lenge befolkningen vil forholde seg rolig, og om når det kommer til å avholdes nyvalg.

LES OGSÅ: Bistandskonsulent: Mali har ikke råd til en turbulent valgprosess

Mali trenger fredsbistand

Caritas Norge har flere pågående programmer i Mali. Vi erfarer at kuppet har fått en blandet mottakelse i det maliske samfunnet – noen er lettet over at en korrupt president har blitt fratatt makten, samtidig som andre frykter at kuppet vil bidra til ytterligere destabilisering av landet.

De strukturelle utfordringene i Mali har uansett ikke blitt løst av et regjeringsskifte. Mali sliter med stor fattigdom, en sultende befolkning, utbredt korrupsjon, og i nord har terrororganisasjoner koblet til IS og Al-Qaida herjet i flere år.

For at et stabilt Mali skal bli virkelighet er vi avhengige av en styrket internasjonal innsats. Militære bidrag gjennom FN – som Norge også deltar i - er ikke tilstrekkelig. Landet trenger sårt bistand til en fred- og forsoningsprosess. Så lenge krigshandlingene fortsetter vil den sosiale og økonomiske utviklingen være hemmet. Landet trenger en samlingsregjering som representerer og ivaretar alle folkegruppene og religiøse grupper sine interesser.

Norge må bidra

Norge bør investere minst like mye i fred som vi investerer i militærhjelp og samtidig bidra med nødhjelp til å redde liv og bygge tilbake bedre det som krigen har ødelagt. Norge bør bruke posisjonen i sikkerhetsrådet til å fremme et internasjonalt fred- og forsoningsinitiativ.

Vertslandet for oldtidsbyen Timbuktu er avhengig av internasjonal hjelp for å komme ut av uføret.

LES MER:

Malis president er tatt til fange av soldater og har varslet sin avgang i fjernsynstale

Forsker spår mørk fremtid for Mali etter kuppet

Kirkens Nødhjelp frykter at bistandsarbeid i Mali vil bli hardt rammet av kuppforsøk