– Dette er nok mer utbredt enn man umiddelbart tenker over. Fenomenet er interessant, men det blir først problematisk i det øyeblikk slektsforholdet gir usaklige utslag, sier religionssosiologi-professor Pål Repstad.