Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja skriver i et spørsmålssvar til Stortinget at det er forsinkelser i arbeidet og at det nå er «vanskelig å anslå» når utredningsarbeidet kan bli ferdig. Begrunnelse: Korona-situasjonen. På spørsmål fra Vårt Land unngår han å svare på om målet fortsatt er et lovforslag neste vår.