«Norge er et av verdens beste land å vokse opp i. Sånn vil vi at det fortsatt skal være. Regjeringens mål er at alle barn og unge, uansett bakgrunn, skal ha gode oppvekst- og levekår», lovar Solberg-regjeringa i innsatsplanen for barn og unge som blei lagt fram i går.