«Det pinlige var at ingen visste riktig om det bare dreide seg om en litt ekstraordinær visitas hos norske katolikker eller om Den norske kirke også hadde vertskapsforpliktelser eller om en muligens også burde forholde seg til et statsoverhode. De noe ­famlende forberedelsene bak kulissene hindret ikke at pavebesøket­ artet seg som en festreise, så overdådig over­våket av presse og kringkasting», oppsummerer Den norske kirkes egen Årbok fra 1990.