Den globale økonomien vokste med 3 prosent i 2014, mens klimautslippene fra energisektoren sto på stedet hvil. Det er første gang på minst 40 år at noe slikt har skjedd utenom økonomiske kriser, skriver Det internasjonale energibyrået IEA i en ny rapport.