I byene på Nord-Jæren har alle partier merket trykket fra bompengelistene, men i lokale ledd av Venstre og KrF har nervøsiteten over striden i regjeringen vært i overkant stor.