– PDK er en del av den småpartifloraen som ikke er utrydningstruet, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.