Man inviterer ikke ustraffet en ateist som respondent på en bok om tro og tvil. Her er det jeg sa: