På Søndagsskolen Norges generalforsamling i sommer var antallet kandidater på stemmeseddelen identisk med antall plasser som skulle fylles i landsstyret.