– Hun er mer opptatt av sin karriere i Fremskrittspartiet enn av kristne verdier og velgere. Behandlingen av kirkeasylantene i Sunnhordland er lite lurt om hun ønsker å bevare sin status hos kristne velgere. Jeg tror hun bevisst markerer avstand for å posisjonere seg i Frp, sier Trine Overå Hansen, kommentator i den kristne ukeavisen Norge Idag, som tradisjonelt tilhører høyresiden i norsk politikk.