Asylsaker toppar på nytt dagsorden i både Stortinget og regjering. No skal innvandringsminister Listhaug omsetje stortingsvedtaka frå tysdag til praktisk politikk, som Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) i neste omgong skal 
etterleve.