I det store forliket før jul påla Stortinget regjeringen flere tiltak på livssynsfeltet: Utrede imamutdanning i Norge, innføre tiltak mot utenlandsk finansiering av trossamfunn og grep mot oppholdstillatelse for religiøse ledere som svekker integreringen.