Medan nordmenn ventar på at filmen Utøya 22. juli skal bli sett opp på landets kinoar 9. mars, arbeider Stortingets justiskomité med ein revisjon av våpenlova. Komiteen skal levere innstillinga på tysdag, og skal med det avgjere lagnaden til ein våpentype som spreidde død og forderving 22. juli 2011.