I kjølvannet av kampanjen #metoo, der kvinner har stått fram og fortalt om seksuell trakassering, har det oppstått en debatt om kvinnelige toppsjefer i media.