CORE – Senter for likestillingsforskning gjennomførte i 2005 og 2015 lederskapsundersøkelser. Blant de ulike sektorene som ble utredet, var kirken en av dem der man så størst endringer.