Diskusjonene på Kirkemøtet varer ut i de sene nattestimer. Etter lange komitémøter er det mange som setter seg i baren for å koble av og snakke om noe annet enn kirkepolitikk.