I pinsen skrev den amerikanske skribenten Elizabeth Scalia sitt vitnesbyrd fra «en sinna, fed-up katolikk»: