– Husandakter var en institusjon i gamle dager, men allerede på 30-tallet er den i ferd med å gå i oppløsning. Lesing av juleevangeliet er kanskje den siste rest fra den tradisjonelle husandakten, sier teologiprofessor Hallgeir Elstad til Dagen.