– En statsråd er sikkerhetsklarert i kraft av sitt embete, og et intimt forhold til en person fra en stat som Iran reiser spørsmål med tanke på rikets sikkerhet, sier Janne Haaland Matlary. Hun forsker på internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo (UiO).