– Det er ventetider for barn til kirurgi, og denne pasientgruppen blir ikke prioritert foran de barna som trenger kirurgi. I tillegg er det motstand mot å gjøre dette inngrepet i en del faggrupper, sier Alice Beathe Andersgaard, direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst til TV 2, som først omtalte saken.