Salvesen er leder for kvinneklinikken i Trondheim, der alle fosterreduksjoner i Norge utføres.

– Min påstand er at like mange vil få innvilget fosterreduksjon ved å møte i nemnd, sier Salvesen til Dagens Medisin.

– Når en kvinne først har bestemt seg for å gjøre en fosterreduksjon, så har de gode grunner og er godt informert. De har satt seg godt inn i risikoen for det andre fosteret, sier Salvesen, som påpeker at innskrenkningen i loven om fosterreduksjon vil gjelde et fåtall kvinner.

Åtte i fjor

I den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram torsdag, fjerner regjeringen åpningen for abort for en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Dermed må kvinner som ønsker å få utført en fosterreduksjon heretter forklare seg for en abortnemnd.

– Det er viktig å huske at en nemnd ikke er en farlig greie, sier Salvesen. Fagmiljøet i Trondheim har tidligere uttrykt at de mener det ikke bør være selvbestemt tvillingabort før 12. uke, fordi inngrepet av medisinske grunner som regel ikke kan utføres før etter den tid.

I fjor ble det utført åtte selvbestemte fosterreduksjoner på friske tvillinger ved St. Olavs hospital. Til sammenligning fødes det nesten 1.000 tvillinger i Norge hvert år.

LES MER: Strid om hvorvidt abortsaken må opp i Stortinget

– Tegn på mistillit

Overlege Mette Løkeland Stai ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet er kritisk til at man forhandler bort en rett kvinner har.

– Det er et tegn på mistillit til kvinner og kvinners valg. Dette er svært betenkelig, ikke minst når aborttallene går ned, sier hun til NTB.

Hun peker også på at det er svært små tall det er snakk om.

– Nå fjerner man en del av selvbestemmelsen, men oppnår ellers ingen ting, annet enn at kvinnene må stå på sine knær og be nemnda om lov, slår hun fast.

Uenig

Løkeland Stai er uenige med legene på St. Olav om at det medisinsk sett er riktig å behandle fosterreduksjon på linje med andre svangerskap som ønskes avbrutt etter 12. svangerskapsuke.

– Dersom begjæringen kommer før 12. uke, er det jo innenfor selvbestemmelsesretten, sier hun. Abortforskeren frykter også at kvinner som ikke tør å ta sjansen på å få nei i nemnd, vil velge å avslutte hele svangerskapet.

– Dermed kan vedtaket føre til at flere fostre blir abortert, sier hun.

©NTB/Bibiana Piene