– Vi møter pasientar som nektar å informere slektningar om at lir av ein arveleg sjukdom. Det er synd for då kan det hende at dei blir gåande uvitande om at dei har ein sjukdom som kan førebyggjast.