– Uten internasjonale observatører, er vi alvorlig bekymret for beskyttelsesbehovene til den palestinske sivilbefolkningen i Hebron, opplyser utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde denne uken at de ikke vil fornye TIPH-styrkens mandat. TIPH (Temporary International Presence in Hebron) er en internasjonal ubevæpnet observatørstyrke som ble stasjonert i Hebron i 1994.

– Utkastelsen av TIPH, sammen med stadig økende trakassering og vold mot palestinere og representanter for ledsagerprogrammet og andre internasjonale aktører, som også rapportert av FN, gjør at vi ikke lenger kan opprettholde vår fredelige og beskyttende tilstedeværelse, sier Næss-Holm.

Han sier at de ikke ønsker at trusler skal stanse bidraget til beskyttelsen til den palestinske befolkningen i områdene.

– Vi ber derfor om at Norge legger et tydelig press på Israel og det internasjonale samfunnet for at TIPH likevel får fornyet sitt mandat, samt at trakasseringen og angrepene på palestinere og internasjonale observatører opphører. Dette handler til sjuende og sist om en svært sårbar sivilbefolknings krav på beskyttelse, sier Næss-Holm.