Mangeårige kriger og konflikter i DR Kongo har krevd millioner av liv og enorme lidelser. Blant annet har opprørere og militæret stått bak utstrakt seksualisert vold.