Innsatte i Trondheim fengsel har klaget institusjonen inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for brudd på diskrimineringsloven.