Mens skilte katolikker som har giftet seg på ny ikke har fått lov til å motta nattverd, gis de nå muligheten til igjen å spise Jesu legeme. Det kommer fram i et sentralt dokument der paven gir føringer for praksis i den katolske kirke verden over.