Frå flyktningleirar i Uganda skal Norge no skal plukke ut 1.000 kongolesiske kvoteflyktningar som skal få kome hit til landet og bli busette i kommunar. Torsdag arrangerte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) eit fagmøte om kongolesiske kvoteflyktningar for kommunar som skal busetje i år.