– Det er selvsagt stigmatiserende å være straffet for trygdebedrageri, sier advokat Solveig Kristine Høgtun til Vårt Land.