– Dette er en av sakene vi håper Stortinget vil endre på, og vi håper at vi blir hørt i budsjettforhandlingene, sier direktør Solveig Mjølsnes i Blå Kors. Hun leder avdelingen som driver opplæring i regi av den ideelle organisasjonen.