Da regjeringen i går la frem statsbudsjettet for 2018 hadde de kuttet dramatisk i støtten til en rekke frivillige organisasjoner. Blant dem som er rammet er 4H, Folkeuniversitetet, Gatejuristen, Natur og Ungdom, Kristelig Studieforbund og Juridisk Rådgiving for Kvinner.

– Dette kan være en del av en bredere endring i et forhold mellom stat og organisasjon, mener Daniel Arnesen, stipendiat på Institutt for samfunnsforskning. Han arbeider med et prosjekt om finansiering og rammevilkår innen organisasjonslivet.

LES OGSÅ: Budsjettkutt i hjertesaker presser KrF

HRS beholder støtten

– Det kan være uenighet om hva slags rolle rettshjelpsorganisasjoner skal ha. Skal de bare drive med juridisk rådgiving, eller skal de også drive med politisk arbeid? I Norge, og tradisjonelt også i andre land, har vi sett en sammenheng mellom de to rollene. Men dette kan være et signal om at staten primært ønsker at rettshjelporganisasjonene skal yte tjenester staten ikke selv kan yte, sier Arnesen.

Han poengterer at Erna Solberg ikke kjører en konsekvent linje på dette. Onsdag sa statsministeren at «vi skal ikke finansiere bare de stemmene vi liker,» som forsvar for fortsatt statsstøtte til den omstridte organisasjonen Human Rights Service.

Den siste tiden har flere krevd at HRS og Hege Storhaug bør miste statsstøtten etter at deres kampanje der de ber folk ta bilde av muslimer for å dokumentere «islamiseringen av Norge». Men denne organisasjonen har fått beholde statsstøtten.

BERIT AALBORG: «Høstens bikkjeslagsmål»

Kutt over (nesten) hele fjøla

Særlig organisasjoner som får støtte fra Landbruksdepartementet og rettshjelporganisasjoner merker kuttene. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mister 1,1 millioner kroner til rettshjelp for asylsøkere, også organisasjoner som Jussbuss mister over en million kroner av tilskuddet sitt i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag. Dette utgjør mellom en fjerdedel og en tredjedel av deres tilskudd, og en betydelig utfordring for organisasjonene. Til sammen kutter regjeringen 15 millioner kroner i tilskudd til gratis rettshjelp.

– Vi må nedbemanne, og vi vil ha mindre kapasitet til å drive med gratis rettshjelp. Dette gjelder også de andre organisasjonene i sektoren, og det utgjør et rettssikkerhetsproblem, sier Tonje Lillaas Larsen, daglig leder i Jussbuss.

LES OGSÅ: Varsler nye prestekutt på grunn av statsbudsjettet

Smålig kutt

– Dette er Høyre- og FrP-politikk i praksis. Det er ingen grunn til å være overraska over forslaget om å kutte midlene til blant annet Juss-buss, JURK og Gatejuristen. Det er ikke første gang regjeringspartiene prøver å kutte i rettshjelpa og i folks rettssikkerhet. Kuttet er smålig, vil innebære en betydelig svekkelse av rettssikkerheten og føre til at færre mennesker vil kunne tilbys hjelp. Vi i Arbeiderpartiet vil jobbe mot dette kuttet og håper å få med oss de andre opposisjonspartiene på å opprettholde støtten, skriver Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, i en e-post gjennom sin rådgiver Astrid Bergmål til Vårt Land.

LES OGSÅ: Bredt ja til at Storhaug mister statsstøtten

Også studieforbundene mister støtte

Landbruks- og matdepartementet kutter helt og holdent sitt tilskudd til frivillige organisasjoner, på omkring 30.5 millioner kroner, noe de begrunner med at frivillige organisasjoner ikke bør være avhengige av årlige statlige overføringer. Dette kuttet rammer dyrevernsorganisasjoner som NOAH, samt organisasjoner som 4H og Norges bygdekvinnelag. I tillegg kutter kunnskapsdepartementet til sammen 22,5 millioner kroner i tilskudd til frivillighetens mange ulike studieforbund. Dette gjelder blant annet organisasjoner som Folkeuniversitetet, AOF og Kristelig Studieforbund. Dette er Arnesen kritisk til.

– Dermed kuttes viktige kurs knyttet til aktivitet i organisasjonslivet. Studieforbundene har en viktig rolle som skoler i demokrati, som helt klart vil påvirkes av et slikt kutt, sier han. Totalt er det statlige tilskuddet til studieforbund på omkring 200 millioner. Studieforbundene som er organisert i Voksenopplæringsforbundet (VoFo) står for 45.000 kurs for over 500.000 deltagere.

LES OGSÅ: Tidenes bistandsbudsjett

Har ikke gitt opp kampen

Arnesen presiserer imidlertid at mange organisasjoner vil ha mulighet til å søke støtte andre steder.

– Dyre- og naturvernsorganisasjoner vil for eksempel kunne søke støtte fra Miljøverndepartementet, sier han.

Lillaas Larsen i Jussbuss er klar på at kampen ikke er over.

– Vi, og de andre organisasjonene i samme sektor, mobiliserer alt vi har for å reversere disse kuttene, sier hun.