Rekkefølgen på spørsmålene om mobbing kan ha gjort at Elevundersøkelsen ikke er til å stole på, mener Kunnskapsdepartementet.