Både i nåtiden og opp gjennom historien er polygami både lovlig og praktisert. I all hovedsak dreier det seg om at én mann har inngått ekteskap med flere kvinner.