Undersøkelsen som Opinion har utført viser at flere er positive enn negative til tredeling av permisjonen (se faktaboks).