Bymisjonen fikk skryt fra kronprinsparet, som ga organisasjonen skryt for innsatsen med å ivareta de svake i samfunnet gjennom koronakrisen.

– Det er ofte de gruppene som i utgangspunktet er mest sårbare, som også er de som er mest utsatt i en krise. Da er det viktig at organisasjoner som deres, er der ute og gjør en ekstra innsats for dem som trenger det mest, sa kronprins Haakon.

Her hjemme hos assisterende generalsekretær Johannes Heggland i Bymisjonen.
Foto: Kirkens Bymisjon Her hjemme hos assisterende generalsekretær Johannes Heggland i Bymisjonen.

 

 

Bymisjonen driver nå mer oppsøkende arbeid, ved å møte folk digitalt eller ansikt til ansikt. I Oslo er det blitt satt inn en egen suppesykkel, som leverer mat hjem til eldre som tidligere møttes på seniorsenteret.

 

Vårt Land har satt fokus på hvordan vi ivaretar de sårbare gruppene under koronautbruddet. Her er noen av sakene det kan være verdt å få med seg:

Kirkens Bymisjon er bekymret for «sine» når fellesskapene blir stengt og de sosiale møteplassene forsvinner.

– Det er svært utfordrende for den psykiske helsen å bli overlatt til seg selv, sier Maggi Hatløy, som er virksomhetsleder for Kirkens Bymisjon i Stavanger

• Oslo kommune satte opp fly til Romania for at tiggerne skulle reise hjem. – Vi har barn hjemme, vi har ikke jobb, og vi har ikke nok penger, sier rumenske Maria.

• Koronasituasjonen har gjort det vanskelig for de ideelle organisasjonene. Nå ber de om penger til ekstratiltak.