Kirkerådesleder Kristin Gunleiksrud Raaum stiller seg kritisk til at tros- og livssynsfeltet er flyttet bort fra Kulturdepartementet.

– Kirkepolitikken hører naturlig hjemme der, og man hadde jobbet lenge med å etablere en sammenheng mellom kultur og kirke, blant annet på kulturvernsfeltet. Vi stiller oss spørrende til hvorvidt dette er hensiktsmessig, sier hun.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, er imidlertid mer positiv til at tros- og livssyn blir en del av Barne- og familiedepartementet.

LES MER: Tre av fire livssynstopper i KrF går i samme menighet

– Vi hadde ikke noe ønske om å bytte departement, og har følt at Kulturdepartementet har vært et godt og naturlig sted å være. I dag hører tros- og livssynsfeltet hjemme i alle politikkområder, også her. Det er i alle fall positivt at tros- og livssynsfeltet er et særlig ønsket arbeidsområde for barne- og familieministeren. Han har bedt om å få dette feltet, og det kan være nyttig i en avgjørende tid i trospolitikken, sier hun.

– Så du tror ikke at tros- og livssynsfeltet blir flyttet lengre ned på regjeringens prioriteringsliste?

– Jeg håper ikke det. Det er bare å åpne avisen, så ser man at engasjementet for tro og livssynenes roller i samfunnet står høyt på agendaen. Vi ser det også som positivt at Kulturdepartementet med sin kompetanse på dette feltet vil fortsette å følge opp tro og livssyn, nå med spesielt fokus på diskriminering og likebehandling.